Jeg har fått en PTSD diagnose,- hva nå?

Merkelig nok er det psykiatriske systemet i Norge tregt når det gjelder diagnosering av psykiske sykdommer. Det kan ta mange år å få en diagnose, og ofte trenger psykologen en grundig evaluering før en endelig diagnose settes. I Norge diagnoseres det ikke kompleks PTSD enda (2016), kun PTSD. Det er grunnet systemet helsevesenet følger, inkludert strenge retningslinjer. I tillegg kan diagnosen kombineres med flere andre psykologiske diagnoser (schizofreni/psykosespekterlidelse, bipolar lidelse, tvangslidelser, angst, etc) . Som oftest vil man også automatisk diagnoseres med depresjon, som en del av PTSD dignosen. Dvs, du får ingen egen diagnose på depresjon.

Har du blitt diagnosert, vil du nok være kjent med noen av de hjelpemidlene som er tilgjengelige. Likevel, kan det være en god ide å se over hva slags behandlinger det finnes og hvilke behandlere du kan benytte.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s